OCT 27 2020

Den viktiga arbetsmiljön

Företag

Att arbetsmiljön är viktig är förstås något som egentligen inte alls är konstigt. Dessutom att man är på sitt arbete upp till 8 timmar om dagen och ibland kanske ännu mer så är det viktigt att man har en arbetsplats som man trivs med. Hur ni skapar er arbetsplats är helt och hållet upp till er, företagaren, ledning, chefer och anställda.

Det finns ett par lagar och regler som är satta för hur en arbetsmiljö ska vara. De är viktigt att följa dessa rekommendationer. Vad ska alla på företaget göra om det exempelvis börja brinna. Vet alla om var nödutgångar är och var det finns brandskyddsutrustning. Regelbundna genomgångar är alltid bra.

Något så enkelt som brandvarnare kan rädda liv. Hur ser det ut med dessa på din arbetsplats. Prata med ditt arbetsmiljöombud om vad som kan behövas köpas in och hur ni fortsättningsvis ska förbättra rutiner och annat som har med brand att göra. Var har ni brandfiltar och är det utplacerat brandsläckare på väl valda platser.

Försök ordna regelbundna träffar som har med er arbetsmiljö och er säkerhet på er arbetsplats att göra. Det kan vara ett ständigt pågående arbete med att förbättra rutiner så ni bättre vet hur ni ska hantera exempelvis en brand eller liknande. Ni kanske kan kontakta brandförsvaret där ni bor om de kan komma och hålla någon genomgång.