FEB 17 2023

Väl förberedd när det är dags att rekrytera

Företag

Att hitta rätt medarbetare är en utmaning för alla arbetsgivare, personlig lämplighet behöver matchas med rätt färdigheter. Därför är det nödvändigt att använda alla tänkbara resurser för att assistera i sökandet efter personal. Tester baserade i psykologisk vetenskap är en metod att undersöka personers individuella lämplighet för en miljö eller arbetsuppgift.

Välj rätt testprofil

Psykometri är en vetenskap som utvecklar och utvärderar tester av psykologiska egenskaper. När ett test håller god psykometrisk standard kan det tillförlitligt mäta specifika egenskaper hos en person, därför är valet av test av stor vikt. Ett test som mäter andra egenskaper än det du eftersöker eller inte är av god kvalitet tjänar mer till att vilseleda än hjälpa i rekryteringsprocessen.

Tester som mäter attityder och uppfattningar om den egna personen och andra är vanliga under rekryteringar. Ett arbete som kräver många sociala interaktioner och förståelse för andra gör vissa tester lämpliga. Tester av individens öppenhet, emotionella intelligens och följsamhet är exempel på personliga egenskaper att mäta i sådana fall.

Under rekrytering använd lämpliga tester i kombination med intervjuer och andra urvalsverktyg. Bilda en mer komplett bild av vad du söker till en arbetsplats redan innan rekryteringen börjar och använd tester för personbedömning i arbetet, för ett urval av tester läs mer här.