JUL 21 2021

En helt ny affärsmodell för företaget

Företag

Våra svenska företag konkurrerar inte längre med företaget tvärs över gatan. Idag konkurrerar våra företag internationellt. Det betyder att samtidigt som de utsätts för konkurrens så har de tillgång till hela världen som marknad. En affärsmodell där man arbetar internationellt kräver smarta affärssystem som fungerar på en global marknad. Är du tveksam ska du ta hjälp av experter.

Då IT-avdelningen ska ta sig an att skapa smarta affärssystem kan det ske med eller utan hjälp av externa experter. Din roll som beställare är dock att se till att ni inte skapar stuprörsmodeller där all kommunikation går uppifrån och ner. Du måste säkerställa att kommunikation sker horisontellt mellan olika avdelningar och projekt på ditt företag, annars uteblir vinsten.

När de nya affärssystemen är implementerade blir det viktigt att följa upp att de verkligen gör den nytta de är avsedda att göra. Ständiga uppföljningar av lönsamheten kontra användningen av systemen måste genomföras. Alla tycker inte om förändring därför finns det ett krav på dig som projektledare att göra det nya systemet populärt. Kanske kan du visa på hur lönsamheten ökar och möjligen ge dina anställda någon form av bonus.