APR 06 2018

Att bli en bättre chef

Företag

Att sitta i chefsposition betyder att man har ett väldigt stort ansvar, både till företaget och de som arbetar under en. Somliga har en naturlig fallenhet för detta, men alla kan lära sig att bli bättre.

En bra chef kan inspirera sina medarbetare att göra sitt allra bästa och motivera dem att nå nya höjder. För att bli en bättre chef finns det några områden man ska arbeta med:

1. Lyssna på sina medarbetare

En chef ska inte stå utanför teamet utan vara en del av det. Detta är inget man kan lyckas med om man inte ser till att lyssna på sina medarbetare. Tillsammans skapar man en starkare vi-känsla, vilket gör att alla känner sig viktigare i arbetet.

2. Beröm och belöna bra arbete

Det kan kännas som ganska obetydligt att bara säga ”bra jobbat” till sina medarbetare, men bara detta lilla kan göra mycket för att fostra bra relationer och får medarbetare att känna att deras arbete uppmärksammas och uppskattas. Se även till att fira större mål tillsammans som en grupp.

3. Informera om både bra och dåligt

Som chef sitter man ofta inne mer mer information än sina medarbetare. Och det är viktigt att kunna dela med sig av denna information, vare sig det är bra eller dåligt. Att dela med sig av så mycket information man kan och så snart efter man själv fått veta det kan hjälpa att ingjuta respekt hos sina medarbetare. Det blir också viktigt att stämma av hur denna information påverkar alla efteråt.