FEB 09 2023

När företaget behöver anställa mer personal

Företag

Att säkerställa kompetensförsörjningen i ditt företag är avgörande både på kort och lång sikt. Rätt kompetens kan ibland vara skillnaden mellan marknadsetablering och att gå i konkurs. Inte minst för små och medelstora företag finns mindre marginaler när det gäller att hitta rätt kompetens. Därför satsar många företagare på gedigna rekryteringsprocesser där både tester, analys och rådgivning ingår.

Kostnadseffektiv personbedömning

Först och främst är det viktigt att avgöra vilken metod för bedömning ditt företag föredrar. Därefter bestämmer ditt företag vad som är relevant och därefter sker genomförandet. Det kan ske på olika sätt beroende på behoven och antingen i samråd med konsulter eller helt självständigt. Vill ditt företag genomföra personbedömning självständigt finns utbildning som ger er nyckelinsikter om hur genomförandet borde gå till.

Trots att rekryteringen går att genomföra internt väljer allt fler att anlita erfarna experter. På så sätt kan tester och analyser bli genomförda på ett smidigt och professionellt sätt. Utgångspunkten för personbedömning är ett system av tester som blir anpassade efter företagsbehovet. Där bli kandidaterna testade avseende personlighet och begåvning, även motivation samt kritiskt tänkande.

Lägg upp kravprofil och börja rekrytera

Det ska vara enkelt och kostnadseffektivt att rekrytera rätt personal utan att behöva ångra sig. Ni kan klicka er vidare här och lära er mer om personbedömning och psykologisk metod.