DEC 11 2017

Höj dina anställda

Företag

Kanske hör du till en utav de företagare som lyckats väl med dina rekryteringar genom åren och som därigenom lyckats bygga upp en fantastisk arbetsstyrka som företaget kan luta sig mot i både vått och torrt. Om så är fallet ska du självklart vara oerhört nöjd över detta faktum och gärna låta dina anställda veta om hur mycket de betyder för både dig och företaget i stort. På detta vis är nämligen chansen större att hjulen kommer snurra smärtfritt även i framtiden och kanske även med en än större produktivitet!

Alla som gör ett bra arbete förtjänar att få höra det ibland. Detta gör att man både känner sig sedd, blir glad i största allmänhet och att man därefter känner både ett än större ansvar samt stolthet över sina arbetssysslor. Det finns med andra ord egentligen bara positiva effekter att vänta av att då och ösa lite välriktat beröm över de anställda på företaget som faktiskt förtjänat det, men tänk på att det bästa är att försöka inkludera så många som möjligt så att ingen känner sig felaktigt glömd.

Om företaget haft ett hårt år som tack vare stora ansträngningar från de anställda vänt på rätt köl igen så kan det i ett fall som detta även vara passande med någon form av tack, utöver det beröm som också bör ges. Här är ett bra tips att slå på stora trumman och ställa till med något riktigt roligt. En kul fest kan också vara det som behövs för att de anställda ska finna ny energi, något som självklart är viktigt för att de ska orka att kämpa på även under det kommande året.

Det handlar helt enkelt om att som företagsledare göra vad man kan för att höja sina anställda så mycket som möjligt, så att de därefter kan prestera med optimala förutsättningar.