AUG 10 2020

Kontoret och arbetsmiljön

Företag

När det kommer till arbetsmiljö finns det en hel del att tänka på. Idag kommer vi gå igenom saker som är bra att tänka på för att se till att du skapar en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för dig och dina anställda.

Fysisk arbetsmiljö

Till att börja med bör du se över lokalernas skick och utformning – är de anpassade för din verksamhet? Se till att det finns första-hjälpen kit utplacerade. Även en så kallad hjärtstartare är en god idé att införskaffa. På HLR-Hjälpen kan du hitta allt du behöver för detta ändamål. Någon på kontoret bör ha genomgått hjärt-och lungräddning och se till att det finns tydliga beskrivningar i närheten eller intill exempelvis första-hjälpen kit. Brandsläckare och brandvarnare skall även de finnas utplacerade på lämpliga och lättillgänglig platser. Luftkvaliteten samt eventuella drag och ventilation bör undersökas.

Det bör också finnas tillräcklig belysning i lokalerna och det bör finnas utrymningsvägar med tillhörande skyltar så personalen vet var man skall gå. Tänk också på att ha färdiga brandrutiner att gå igenom med jämna mellanrum med personalen. Lokalerna bör vara anpassad för rörelsehindrade. Se till att implementera rutiner för regelbunden städning.

När det kommer till personalens utrustning och verktyg för att utföra jobbet kan vi börja med skrivbordsplatsen. Se till att det finns höj och sänkbara bord och att stolen går att ställa in för rygg och höjd. Om telefon används bör handsfree utrustning finnas tillhands. Om det är ett kontorslandskap är det viktigt att personalen kan arbeta ostört ifall det krävs.

Psykosocial arbetsmiljö

När det kommer till den psykiska arbetsmiljön eller närmare bestäm den psykosociala arbetsmiljön som det nu heter är det många faktorer som också där bör ses över regelbundet. På arbetsmiljöverket kan du läsa i detalj hur föreskriften beskrivs. Sammanfattat tar den upp dessa punkter;

  • Kunskaper. Arbetsgivaren ska se till att personalen har kunskaper kring förebyggande och hantering av ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling exempelvis via utbildning.
  • Mål. Arbetsgivaren ska ha utformade mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
  • Arbetsbelastning. Arbetsgivare ska se till att arbetsuppgifterna inte innebär ohälsosam arbetsbelastning för de anställda.
  • Arbetstid. Arbetsgivaren bör här undersöka hur arbetstiderna hos de anställda eventuellt kan påverka deras hälsa och arbeta för att motverka detta.
  • Kränkande särbehandling. Arbetsgivaren bör se till att informera de anställda att kränkande särbehandling inte är acceptabelt samt vidta åtgärder för att motverka detta.